Pogodełko – IoT w pogodzie – część 2

Pogodełko, czyli nasza miniaturowa stacja pogodowa w kartonie spotkała się z ciepłym przyjęciem. Złożenie jej nie jest skomplikowane. Wystarczy podłączyć 10 przewodów i gotowe. Wstępnie zaprogramowana płytka NodeMCU V3 od razu pokazuje czy wszystko zostało złożone poprawnie.

W tym artykule omówimy kod źródłowy i pokażemy jak samodzielnie zmodyfikować Pogodełko. A do tej pory modyfikacji widzieliśmy sporo. Najprostszą z nich jest wymiana czujnika Bosch BMP280 na BME280. Uzyskujemy w ten sposób dodatkowy pomiar wilgotności. W następnych częściach przyjrzymy się innym modyfikacjom wartym wspomnienia – dodanie zewnętrznego czujnika temperatury DS18B20 czy czujnika pyłu zawieszonego SDS011.

Pogodełko zostało przygotowane dla osób rozpoczynających przygodę z elektroniką. Wiec w tym artykule zaczynamy od podstaw. Ale takich podstaw-podstaw :)

Przygotowania środowiska programistycznego dla ESP8266 w Arduino IDE

Zakładamy, że masz już pobrane i zainstalowane Arduino IDE. Dla przypomnienia – środowisko programistyczne można pobrać ze strony: www.arduino.cc/en/Main/Software. Wystarczy wybrać odpowiednią wersję i pobrać archiwum zip lub zainstalować. Pracować będziemy na najnowszej stabilnej wersji dostępnej na chwilę pisania tego artykułu – 1.8.5.

Zastosowana w Pogodełku płytka NodeMCU V3 oparta jest o popularny układ ESP8266. Aby móc skompilować kod i zaprogramować płytkę, będziemy potrzebować odpowiednich narzędzi. Na szczęście instalacja nie jest skomplikowana i większość procesu przebiega automatycznie.

 1. Dodajemy adres URL do menedżera płytek
  Menu: Plik > Preferencje
  W odpowiednim polu wklejamy adres URL zawierający definicję płytek ESP8266:

  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
 2. Instalujemy narzędzia potrzebne do obsługi ESP8266.
  Menu: Narzędzia > Płytka > Menedżer płytek
  Następnie wyszukujemy frazę esp8266 i instalujemy paczkę z narzędziami.
 3. Wybieramy płytkę, którą będziemy programować.
  Z menu: Narzędzia > Płytka wybieramy pozycję NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
 4. Wybieramy odpowiedni port szeregowy
  Z menu: Narzędzia > Port wybieramy odpowiedni port COM. Który dokładnie? Ten, który pojawi się po podłączeniu płytki NodeMCU V3 kablem USB do komputera.

Biblioteki

Pogodełko w podstawowej wersji wykorzystuje kilka bibliotek. Jeżeli ich nie zainstalujemy, kod źródłowy się nie skompiluje. Instalacja nie jest trudna i podobnie jak w przypadku definicji płytek przebiega pół-automatycznie. A jakich dokładnie bibliotek potrzebujemy? Wskazówką będą poniższe linie kodu źródłowego, w których są one załączane.

#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>

Dwie pierwsze biblioteki są wbudowane w Arduino IDE i nie musimy ich instalować.

 • Biblioteka Wire – potrzebna do obsługi magistrali I2C przez którą łączymy się z naszym wyświetlaczem.
 • Biblioteka SPI – potrzebna do obsługi magistrari SPI przez którą komunikujemy się z czujnikiem BMP280.

Kolejne biblioteki wymagają instalacji. Menedżer bibliotek uruchomimy korzystając z menu: Szkic > Dołącz bibliotekę > Zarządzaj bibliotekami…

Wystarczy odszukać je na liście i zainstalować.

 • Adafruit Unified Sensor – potrzebna do obsługi innych bibliotek od Adaruit.
 • Adafruit BMP280 Library – potrzebna do obsługi czujnika BMP280.
 • LiquidCrystal_PCF8574 – potrzebna do obsługi wyświetlacza 2×16 z konwerterem I2C bazującym na układzie PCF8574.

Dlaczego naraz używamy I2C i SPI?

Jeżeli masz już nieco doświadczenia zapewne zauważysz, że czujnik Bosch BMP280 obsługuje zarówno magistralę I2C jak i SPI. Dlaczego więc nie podłączyliśmy czujnika z wyświetlaczem poprzez I2C używając mniejszej ilości przewodów?

Stało się tak z dwóch powodów:

 • Sprzętowego – moduł BMP280 pracuje w logice 3.3V, natomiast wyświetlacz w logice 5V. Podłączenie ich razem bez dodatkowego konwertera poziomów logicznych doprowadziłoby do uszkodzenia czujnika BMP280. Podłączając wyświetlacz do NodeMCU wykorzystaliśmy fakt, że układ ESP8266 chociaż zasilany napięciem 3.3V toleruje 5V na wejściach. Więc I2C pracuje w tym wypadku na 5V, zaś SPI na 3.3V.
 • Dydaktycznego – chcieliśmy pokazać różnice w podłączaniu urządzeń przez dwie najpopularniejsze magistrale komunikacyjne. W następnej części pokażemy trzecią – OneWire.

Omówienie kodu

#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>

Wspomniana wcześniej sekcja w której załączamy biblioteki wymagane do działania projektu.

#define BMP_SCK 13
#define BMP_MISO 12
#define BMP_MOSI 11 
#define BMP_CS D4

//Adafruit_BMP280 bme; // I2C
Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS); // hardware SPI
//Adafruit_BMP280 bme(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO, BMP_SCK);

Dyrektywami #define przypisujemy konkretne piny używane przy podłączeniu czujnika BMP280. Można tego nie robić, ale poprawia to czytelność kodu. W zasadzie tę całą sekcję można by zastąpić jedną linijką:

Adafruit_BMP280 bme(D4);

Jest tak dlatego, że w tym przypadku korzystamy ze sprzętowej magistrali SPI, której piny MISO, MOSI i SCK są domyślnie przypisane w definicji płytki. Zwróć uwagę, że obiekt czujnika w naszym kodzie ma nazwę bme – nie ma to większego znaczenia. Kod dla BMP280 i BME280 jest praktycznie identyczny. Ale o tym później.

LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27);

Obiekt lcd będzie reprezentował nasz wyświetlacz LCD 2×16 wyposażony w konwerter I2C na układzie PCF8574. W zależności od ustawień konwertera i zastosowanego układu adres może być inny. Dla PCF8574 domyślnie jest to 0x27, zaś dla PCF8574A będzie to 0x3f. W niektórych konwerterach adres I2C można ustawić za pomocą zworek A0, A1 i A2 z tyłu wyświetlacza poniżej potencjometru od regulacji kontrastu. Niemniej nie jest to regułą, bo w niektórych konwerterach zworek tych nie ma wcale.

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println(F("BMP280 test"));
 delay(100);
  lcd.begin(16, 2); // initialize the lcd
  lcd.setBacklight(1);
 
 if (!bme.begin()) { 
  Serial.println("Could not find a valid BMP280 sensor, check wiring!");
  delay(1);
  lcd.print("Brak BMP280");
  while (1) {delay(1000); Serial.println("TICK");};
 } 
 
 Serial.println("Init done");
}

W sekcji setup() na początku otwieramy port szeregowy aby móc wysyłać dane przez kabel USB do komputera. Nie jest to wymagane do działania Pogodełka, ale znacznie upraszcza wykrywanie potencjalnych problemów z wyświetlaczem. Następnie uruchamiamy wyświetlacz o wielkości 16×2 oraz włączamy jego podświetlenie. Sprawdzamy czy BMP280 działa. Jeżeli wszystko jest w porządku kończymy etap przygotowania.

W głównej pętli używamy kilku funkcji. Nie jest to nic skomplikowanego:

lcd.setCursor(0,0);

Ustawia kursor na wyświetlaczu w pozycji (kolumna,wiersz). Liczenie zaczynamy od zera, więc setCursor(3,1) da nam czwarty znak w drugim wierszu.

lcd.print("tekst");

Wyświetla na wyświetlaczu tekst zaczynając od miejsca w którym stoi kursor.

Obsługa BMP280 z wykorzystaniem biblioteki od Adafruit jest równie prosta:

bme.readTemperature();
bme.readPressure();
bme.readAltitude(1013.25);

W ten prosty sposób można odczytać temperaturę, ciśnienie i wysokość nad poziomem morza. Ta ostatnia do prawidłowego działania wymaga odpowiedniego punktu odniesienia.

Modyfikacja – Wymiana BMP280 na BME280

Jeżeli posiadasz czujnik BME280 z naszej oferty, zauważysz zapewne, że nie różni się on znacząco od BMP280 z Pogodełka. Jedyną różnicą jest fakt, iż sensor BMP280 jest prostokątny, a BME280 kwadratowy. Podłączenie również jest identyczne.

Aby użyć go w Pogodełku należy doinstalować bibliotekę Adafruit BME280 Library i załączyć ją w projekcie w miejsce BMP280:

// #include <Adafruit_BMP280.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

Pobieranie wilgotności w głównej pętli jest równie proste jak w przypadku BMP280:

bme.readHumidity();

Nasze testowe Pogodełko zapakowaliśmy w plastikowe pudełko po wizytówkach. W środku została masa wolnego miejsca. Kto wie, może w przyszłości zasilimy je ogniwami Li-Ion?

Przykładowy kod dla Pogodełka z BME280

/***************************************************************************
 Pogodełko - mini stacja pogodowa
 https://nettigo.pl/products/pogodelko-twoja-pierwsza-stacja-pogodowa-z-wifi
 v 1.0
 ***************************************************************************/

#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#include <LiquidCrystal_PCF8574.h>

#define BME_CS D4

Adafruit_BME280 bme(BME_CS);
LiquidCrystal_PCF8574 lcd(0x27);

void setup() {
 delay(100);
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setBacklight(1);

 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("POGODELKO");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Nettigo.pl");
 delay(3000);

 
 if (!bme.begin()) { 
  Serial.println("Nie znaleziono czujnika BME280, sprawdz kable!");
  delay(1);
  lcd.print("Brak BME280");
  while (1) {delay(1000); Serial.println("TICK");};
 } 
 
 Serial.println("Przygotowanie zakonczone");
}
 
void loop() {
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(bme.readTemperature());
  lcd.print(" C ");
  
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(bme.readPressure()/100.0F);
  lcd.print(" hPa   ");

  lcd.setCursor(9,0);
  lcd.print(bme.readHumidity());
  lcd.print(" %");

  Serial.println();
  delay(2000);
}

Co dalej?

Mamy już BME280 w naszym Pogodełku, ale przygoda wcale nie musi się tu kończyć. Możliwości dalszych modyfikacji jest wiele. Można podłączyć więcej czujników. Wysyłać dane do Internetu, czy podmienić oprogramowanie na ESP Easy i spiąć nasze Pogodełko z systemem inteligentnego domu takim jak Domoticz.

Ale o tym będzie w kolejnych częściach pogodełkowej przygody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.