Tag: accel

Czujnik przyspieszenia

Niniejszy post służy jako podstawa do stworzenia dokumentacji dla czujnika przyspieszenia znajdującego się w ofercie Nettigo od kilku dni. Płytka jest oparta o układ MMA7341L produkcji Freescale Semiconductor, oferuje on pomiar przyspieszenia w trzech osiach, z wyjściem analogowym oddzielnym dla każdej osi. Dwa zakresy czułości – +-3g lub +-11g, tryb pracy lub tryb sleep o niskim poborze mocy. Układ pracuje na zasilaniu 3.3V (które to napięcie dostarcza Arduino) self test g select sleep Vcc 3,3 V Z out Y out X out GND Osie w których dokonywany jest pomiar określa niniejszy rysunek: Skrócony opis podłączenia: do masy (podanie 3.3 V

Czytaj dalej...