Arduino SMS i nie tylko

Moduł GSM do Arduino pozwala na przekształcenie Arduino w telefon komórkowy :) No – mniej więcej.

Arduino z modułem GSM (prowizoryczny zasilacz w tle)
Arduino z modułem GSM (prowizoryczny zasilacz w tle)

Ale od początku. Najpierw potrzebujemy moduł GSM do Arduino oraz aktywną kartę SIM. Kartę wsadzamy do modułu i możemy przystąpić do testów. Pierwsza sprawa zasilanie. Moduł GSM jest dość wymagający jeśli chodzi o zasilanie. Nie każdy port USB będzie w stanie zasilić Arduino z modułem GSM. Objaw będzie taki, że po wklepaniu PINu komunikacja znika, to trzeba zorganizować dodatkowe zasilanie. Jak – o tym później.

Testujemy moduł

Moduł może pracować w dwóch trybach komunikacji szeregowej. Albo „rozmawia” z Arduino albo z komputerem dopiętym do port USB Arduino. Ten pierwszy tryb to jest normalny tryb produkcyjny drugi może zostać wykorzystany do testów. Aby skorzystać z tego drugiego trybu:

 1. wyjmujemy ATMega z Arduino (Arduino będzie służyło tylko jako zasilanie oraz skorzystamy z konwertera USB/Serial)
 2. ustawiamy na module zworki trybu pracy na USB gateway
 3. wsadzamy kartę SIM
 4. podpinamy Arduino do komputera
 5. przytrzymujemy przycisk ON/OFF na module przez dwie sekundy
 6. uruchamiamy program terminala (gtkterm) wybieramy port szeregowy i ustawiamy 115200 8,N,1 tryb końca linii CR (nie CR+LF) i używając DUŻYCH liter piszemy komendy AT
  • AT – oczekiwana odpowiedź OK – to jest znak że jest komunikacja z modemem
  • AT+CPIN=”ABCD”  – gdzie ABCD jest PINem wsadzonej karty SIM – powinniśmy dostać odpowiedź OK jeżeli PIN jest dobry, +CME ERROR 16 jeśli zły
  • moduł zaczyna szukać sieci GSM – jeżeli w ciągu kilku następnych sekund nadal będzie odpowiadać OK na komendę AT, znaczy że port USB dał radę zasilić układ. Jeżeli komunikacja zamrze – trzeba szykować dodatkowe zasilanie
  • jeżeli wszystko działa możemy popróbować kilku komend:
   • AT+COPS? – zwraca nazwę operatora sieci komórkowej
   • AT+CPBR=# zwraca wpis z książki adresowej na karcie gdzie # to numer z książki adresowej
   • AT*PSCPOF – wyłącz moduł
   • ATD##########; – zadzown pod numer kryjacy sie za ciągiem # (oczywiście na razie rozmawiać się nie da)
   • ATH – rozłącz rozmowę
  • wysyłanie SMS – wykonaj następujące kroki:
   • AT+CSCA? – ściągnij numer centrum SMS
   • AT+CMGF=1 – tryb wysyłania SMSów – 1 to tekstowy
   • AT+CMGS=”#######” – numer na jaki chcemy wysłać SMS
   • po AT+CMGS zaczynamy wpisywac tresc wiadomosci w jednej lini i konczymy znakiem o kodzie 1A szesnastkowo
   • czekamy na SMS’a ;)

Pełna lista komend AT dla modemu Sagem HiLO.

Moduł GSM ma wyjście do mikrofonu i głośnika, więc po podłączeniu tychże Arduino może działać jako telefon komórkowy :)

Zasilanie

Na module jest zworka określająca źródło zasilania. Ustawiona w pozycji oznaczonej 5V wybiera Arduino (a więc port USB) jako źródło zasilania dla modułu GSM. Wybrani ext pozwoli nam zasilić sam moduł z oddzielnego zasialacza. Producent sugeruje, że całość (Arduino + moduł GSM) powinny być zasilane 12 V, 2A. Dla zasilaczy o wydajności mniejszej niż 2A należy dodać kondensator 220 μF. W moich testach udało mi się bez problemu uruchomić całość zasilając Arduino przez USB a moduł GSM z zasilacza 12V/0.5 A z kondensatorem 200 μF oraz konwerterem napięcia na 5V (L7805).

1 - złącze zasilania i zworka wyboru źródła, 2 - wybór trybu komunikacji
1 - złącze zasilania i zworka wyboru źródła, 2 - wybór trybu komunikacji

Sterowanie z Arduino

Moduł GSM gdy zworka komunikacji szeregowej jest ustawiona na Arduino podłącza się do portu szeregowego Arduino i wysyłając z Arduino komendy na port szeregowy (przez Serial.println) sterujemy modułem GSM. Przykładowy kod:

int led = 13;
int onModulePin = 2;    // the pin to switch on the module (without press on button) 
int timesToSend = 1;    // Numbers of SMS to send
int count = 0;

void switchModule(){

 digitalWrite(onModulePin,HIGH);
 delay(2000);
 digitalWrite(onModulePin,LOW);

}

void setup(){

 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(onModulePin, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);        // the GPRS baud rate
 switchModule();          // swith the module ON

 for (int i=0;i<5;i++){
  delay(5000);
 } 
  Serial.println("AT+CMGF=1");     // set the SMS mode to text
}

void loop(){

 while (count < timesToSend){
  delay(1500);

  Serial.print("AT+CMGS=");        // send the SMS the number
  Serial.print(34,BYTE);         // send the " char
  Serial.print("*********");       // send the number change ********* by the actual number
  Serial.println(34,BYTE);        // send the " char
  delay(1500);
  Serial.print("Arduino SMS...");   // the SMS body
  delay(500);
  Serial.println(0x1A,BYTE);        // end of message command 1A (hex)
  delay(5000);    
  count++;
 }

 if (count == timesToSend){
  Serial.println("AT*PSCPOF");       // switch the module off
  count++;
 }

}

Na koniec – moduł GSM ma dość nietypowy kształt, prawda? Otóż doskonale on współgra z innym shieldem – GPSowym :)

Arduino z shieldem GSM i GPS
Arduino z shieldem GSM i GPS

Ale o tym już następnym razem.